Setkání Platformy českých firem v Gruzii

Dne 24. 3. 2021 proběhlo na Velvyslanectví České republiky v Gruzii první neformální setkání nově vzniklé Platformy českých firem v Gruzii. Setkání se zúčastnilo téměř třicet zástupců českých firem a investorů působících v Gruzii a podnikatelů spolupracujících s českými firmami a také zástupci Charity ČR a Člověka v tísni. President Česko-gruzínské komory Daniel Mahovský představil plánované aktivity, stejně jako možnosti budoucí spolupráce s institucemi, firmami i nevládními organizacemi.

Ostatní novinky